Relatii cu investitorii

CONDUCEREA SOCIETATII

Potrivit Actului constitutiv al societatii, UPRUC CTR S.A. este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membrii alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea :
Presedinte al Consiliului de Administratie/Director general – ing. Dorin Bica - C.V.
Membru al Consiliului de Administratie – ec. Maria Barca - C.V. - administrator neexecutiv independent
Membru al Consiliului de Administratie – ec. Horia Alexander Enciu- cv - administrator neexecutiv

Date generale
Structura actionariat

RELATII CU ACTIONARII

FRATILA IOANA RALUCA
TEL. 0268 215411
e-mail : raluca.ivan(at)uprucctr.com
Disponibilitate in zilele lucratoare de luni-vineri, intre orele 08-16

Rapoarte curente

Raport semestrul I. 2016

Raport semestrul I. 2017